.    .     .    .    .Hino RANGER Hino RANGER
, , 1995
850,000 .
Hino PROFIA Profia Hino PROFIA Profia
, , 1992
990,000 .
Hino PROFIA Profia Hino PROFIA Profia
, , 1992
1,050,000 .
Hino 300 300 Hino 300 300
, , 2012
1,700,000 .