.    .     .    .    .Hino 500 Hino 500
, , 2012
3,800,000 .