.    .     .    .    .Isuzu COMO Isuzu COMO
, --, 2002
250,000 .