.    .     .    .    .Mitsubishi CANTER Mitsubishi CANTER
, , 1991
199,999 .